Slideshow


Spoločnosť IFT InForm Technologies, a. s. bola založená v roku 2005.

Zabezpečujeme komplexné dodávky v oblasi elektroenergetiky od zabezpečenia dodávok vn zariadení, transformátorov, elektrických ochrán a riadiacich systémov až po inžiniering, vrátane montáže, projekčnej a servisnej činnosti.

Druhou oblasťou nášho pôsobenia je poskytovanie telekomunikačných služieb - dátových prenosov GSM/GPRS. Realizujeme projekty IT pre riadenie sieťových odvetví, ako aj diaľkové odpočty merania elektrickej práce.